Mapy a súhvezdia

Hranice medzi súhvezdiami nemožno na nebi pozorovať, ale sú zakreslené v  mapách a atlasoch. Hranice súhvezdí sú tak obdobou hraníc medzi štátmi. Ak si vyberieme napríklad päť miest v Českej republike a spojíme ich na mape, dostaneme tvar písmena „W“. Veta, že „toto dvojité vé je Česká republika“ je na prvý pohľad nezmyselná a pravdepodobne ju o štáte nikto nepovie. Tých päť bodov rozhodne nepredstavuje celú Českú republiku. Česká republika je tvorená územím, na ktorom sa nachádza nielen týchto päť miest, ale taktiež veľa ďalších miest a  obcí. Vetu je teda potrebné pozmeniť na: „Miesta, tvoriace toto dvojité vé patria do České republiky.“ Úplne rovnaká situácia je potom pri zoskupení hviezd, asterizmov a súhvezdí.

Obrázok 81: Mapy a súhvezdia