10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Ročné obdobia

V  tejto kapitole sú uvedené základné teoretické poznatky k  téme „Ročné obdobia“, ktoré z pohľadu fenologického poňatia učiva o prírode nemožno obísť. Radenie ročných období je prispôsobené začiatku školského roka, nie je zámerne uplatnená časová postupnosť v prírode. Astronómovia sa riadia pri určovaní ročných období postavením Slnka. Meteorológovia určujú ročné obdobia podľa zmien v počasí. Jeseň začína meteorologicky už prvým septembrom. Rozdiel termínu začiatku jesene u astrológov a u meteorológov je spôsobený tým, že zmeny teploty zemského povrchu sa oneskorujú za postavením Slnka, pretože k prehriatiu alebo naopak k ochladeniu povrchu Zeme je potrebná určitá doba. Ročné obdobia sa striedajú preto, že zemská os je naklonená a uhol dopadu slnečných lúčov na Zemi sa mení.