Úloha 6: Predpoklady života

Workshop

Pomôcky:

  • 3 mištičky, rýchlo klíčiace semienka (napr. žerucha alebo fazuľa mungo), vata, voda, roztok kuchynskej soli (20 g soli rozpustíme v 100 ml vody)

Postup:

Triedny projekt: Do každej z troch mištičiek umiestnite vatový tampónik na semienka.

Mištička 1: Namočte vatový tampónik do vody, položte naň semienko (je vhodná napríklad žerucha) a nechajte ho deň-dva klíčiť. Ak vata uschne, dolejte trošku vody. Čo vidíte?

Mištička 2: Namočte vatový tampónik do roztoku kuchynskej soli a položte naň semienko. Čo vidíte po jednom-dvoch dňoch? Porovnajte výsledok s mištičkou 1.

Mištička 3: Namočte vatový tampónik do vody a polozte naň semienko. O deň, o dva ho vymeňte za tampónik namočený v roztoku kuchynskej soli. Čo vidíte?

Riešenie: Semienka v mištičke 1 veľmi rýchlo vyklíčia, kým v mištičke 2 sa nestane nič. Semienka v mištičke 3 vyklíčia rovnako ako v mištičke 1, keď ich však zalejeme roztokom kuchynskej soli, umrú.

Vysvetlenie: Soľ bráni väčšine rastlinám v raste. Často priamo blokuje proces rastu, okrem toho soľ niekedy odoberá z pôdy dôležité živiny, ktoré rastliny potrebujú.

Výsledky môžeme využiť ako tému na rozhovor o smrti ako protiklade života.

Cieľom úlohy je zistiť dôležitosť priaznivých podmienok pre život, pozorovať a diskutovať pominuteľnosť života.

V pracovných zadaniach 7 a 8 je opísaný pokus k výsledku pracovného zadania 6. Zadanie 7 môžeme však zadať aj samostatne.