Úloha 6.1

Workshop

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

„rampa“ pre každú skupinu detí (príp. doska, ktorú možno oprieť o stôl alebo stoličku
ako rampu), hračkárske auto

Postup:

Žiaci sa rozdelia do skupín (trojice – štvorice) a zadajte im úlohu: „Spustite auto po rampe z  rôznych výšok. Ako ďaleko zájde, ak ho spustíte zospodu, z  polovice rampy a  celkom zvrchu? Zmerajte vzdialenosti a poznamenajte si výsledky.“

Môžeme ich pokojne chvíľu nechať experimentovať s rôznymi výškami. Výsledky, na ktoré sa pýtame v zadaní, by si však mali zaznamenávať.

Výsledky prediskutujeme v rámci triedy. Hlavný výsledok je zistenie, že autíčko zájde tým ďalej, čím vyššie je štart. Tu môžeme zaviezť pojmy pohybová a potenciálna energia.