1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 2: Vyrobte silomer na meranie sily stisku

Téma: sila
Náročnosť aktivity: ľahké
Odporučený vek žiakov: od 9 rokov
Doba trvania: 20 min
Pomôcky a použitý materiál: PET fľaša, zápalky, voda, nožnice
Cieľ aktivity: Uvedomenie si zmeny hmotnosti telesa zmenou jeho zloženia.
Pracovný list Workshop

Postup:

PET fľašu naplňte vodou až po okraj, pridajte niekoľko odstrihnutých hlavičiek zápaliek (s drievkom dĺžky cca 1 mm) a zaštopľujte. Čím viacej fľašu stisnete, tým viacej zápaliek sa potopí. Toto zariadenie na meranie sily stisku funguje na princípe zmeny hustoty zápalky vplyvom vody vtláčanej do jej drievka. Žiaci na prvom stupni pojem hustota nepoznajú, preto použijeme obrat: „Do drievka zápalky vtlačíme trochu vody a tým zväčšíme hmotnosť zápalky.“