1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 1: Výroba silomeru na meranie ťahovej sily

Téma: sila
Náročnosť aktivity: stredne náročné
Odporučený vek žiakov: od 9 rokov
Doba trvania: 30 min
Pomôcky a použitý materiál: gumená hadica, pevný úchyt, stôl, papier, ceruzka, (závesná váha)
Cieľ aktivity: Pochopenie princípu fungovania silomeru, uvedomenie si trecej sily.
Pracovný list Workshop

Postup:

Gumenú (takzvanú potravinársku) hadicu dlhú asi 3 metre priviažte jedným koncom k pevnému predmetu (napríklad k radiátoru). Na druhý koniec hadice môžete priviazať krátku tyč ako rukoväť. Na hadicu zhruba v jej polovici nakreslite fixkou rysku. Pod hadicu v mieste rysky umiestnite stôl s veľkým papierom na zakreslenie stupnice alebo zaznamenávanie výkonov jednotlivých žiakov (Obrázok 10). Teraz môžete usporiadať súťaž, kto vyvinie najväčšiu ťahovú silu. Táto sila je obmedzená trecou silou medzi podlahou a topánkami. Môžete zmerať rozdiely v ťahovej sile bosého a obutého žiaka, na suchej a mokrej podlahe, na rôznom povrchu, prípadne ťahovú silu, pokiaľ sa žiak môže zaprieť o pevnú zarážku.

Obrázok 10: Meranie ťahovej sily gumenou hadicou