Úloha 5

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

2 rovnaké zaváraninové poháre s viečkom, 2 teplomery, plastelína, stopky, biely a čierny papier (rovnaký druh, len inej farby), lepidlo

Postup:

Túto úlohu možno považovať za opak predošlej úlohy. Úlohou žiakov v tejto aktivite bude preskúmať, ktorá nádoba (biela alebo čierna) rýchlejšie ochladne. To znamená, že ak obe nádoby umiestnime mimo slnečného žiarenia (napr. do tieňa v triede, prípadne do chladnejšej miestnosti), v  ktorej z  nich začne teplota klesať rýchlejšie, až kým sa neustáli. Aj v tomto prípade môžu žiaci zaznamenávať pokles teploty, napr. v intervale troch minút.

Učiteľ môže nadviazať na zistenia z predošlej úlohy, pričom sa žiakov spýta, či si myslia, že teplota v nádobách bude aj rozdielne klesať, alebo bude klesať rovnako, prípadne vôbec. Po diskusii žiaci svoje predpoklady zaznačia do pracovného listu, pričom ich učiteľ so žiakmi prediskutuje. Všíma si, či žiaci svoje odpovede len tipujú, alebo ich podkladajú vedomosťou či skúsenosťami. Svoje výsledky zaznačia a na základe nich vytvoria záver.

Žiaci už vedia, že biela nádoba sa ohrieva menej ako tmavá, pretože odráža viac energie zo Slnka. Čierne povrchy absorbujú viac energie, ktorú zároveň viac vyžarujú v porovnaní so svetlými.