Úloha 3

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

meteorologické mapy, internet

Postup:

Učiteľ začne aktivitu rozhovorom o tom, či už si všimli v televízií pri predpovedi počasia, že zobrazujú mapy, na ktorých vysvetľujú priebeh počasia. Učiteľ s nimi diskutuje o tom, na čo podľa nich slúžia tieto mapy a čo sa na nich zobrazuje. Okrem územia danej krajiny s predpokladanými teplotami na ďalší deň, prípadne noc, môžeme vidieť satelitné mapy. 

Takúto mapu im môže zobraziť na interaktívnej tabuli. Napr. na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu 2) môžeme nájsť priebeh a vývoj počasia, úhrn zrážok a rýchlosť vetra v priebehu nasledujúceho dňa. Úlohou žiakov bude pomocou takejto mapy predpovedať vývoj počasia (napr. nad mestom, kde sídli škola) v priebehu niekoľkých hodín. 

Na základe preštudovania mapy žiaci vytvoria predpoklady o vývoji počasia na najbližšie hodiny (podľa zobrazovania pohybu oblačnosti na mape). Učiteľ pritom od žiakov žiada ich zdôvodnenie. Svoje predpoklady overia jednoduchým pozorovaním oblačnosti v konkrétnu hodinu.