3.2.1 Teplota

Úloha 3b

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

pracovné listy, farbičky, 2 vonkajšie teplomery, hodiny

Postup:

V  nasledujúcich dňoch môžu žiaci zrealizovať meranie teploty v  priebehu týždňa, napr. každý deň o 12.00 h, alebo každý druhý deň (príp. teplota ráno, na obed a večer – hodinu, kedy budú zaznamenávať teplotu určí učiteľ podľa svojho uváženia).

Po vytvorení záznamu môže opäť učiteľ viesť deti k  hľadaniu informácií v  nameraných údajoch. Napr.: Menila sa teplota počas týždňa? V ktorý deň bolo najteplejšie? V ktorý deň bolo najchladnejšie? Kedy bola počas týždňa ráno najnižšia/najvyššia teplota? a pod.

Týmto spôsobom sú žiaci vedení k čítaniu zaznamenaných údajov, učia sa orientovať v tabuľke a  opierať sa pri vytváraní záveru (príp. odpovede na otázku) o  namerané/získané údaje.