Úloha 4

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

vyrobený smerovník a anemometer, vonkajší teplomer

Postup:

Po preskúmaní vyššie uvedených meteorologických prvkov môžu žiaci vytvoriť vlastnú predpoveď počasia na ďalší deň. Na základe aktuálnej teploty, smeru a  rýchlosti vetra a oblakov na oblohe by mali žiaci vytvoriť predpoklady ďalšieho vývoja počasia.

Učiteľ aj v  tomto prípade s  nimi o  ich vytvorených predpovediach diskutuje a  žiada od nich odôvodnenie ich tvrdení. Svoje predpoklady žiaci overia prostredníctvom pozorovania počasia na ďalší deň (prípadne hodinu – to záleží na tom, ako sa dohodnú s učiteľom). Zistenia porovnajú s predpokladmi a pokúsia sa vytvoriť záver.