Úloha 1

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

2 l PET fľaša, piesok, ceruzka s gumou, slamky/špajdle, výkres, nožnice, špendlík/klinček, papierový tanier

Postup:

Učiteľ najskôr so žiakmi diskutuje o  vetre. Kladie im otázky, prostredníctvom ktorých sa pokúša identifikovať ich predstavy o vetre: Čo je podľa vás vietor? Ako zistím, či vonku fúka, ak som doma a pozerám cez okno? Ako silný môže byť vietor? Vedeli by ste aj vy v triede vytvoriť vietor? Ak áno, ako? Ak nie, prečo? Následne sa žiakov pýta, či je možné vietor odmerať. Ak áno, tak čo (smer a rýchlosť) a ako?nbsp;Ak žiaci nebudú vedieť odpovedať, pripomenie im správy z predpovede počasia, kde sa udáva smer a rýchlosť.

V prvej úlohe by mali žiaci sami navrhnúť, ako by mohli zistiť smer vetra. Môžu udávať rôzne spôsoby – napr. pozorovaním pohybu listov na zemi, koruny stromov, dymu z komínov a pod. Následne im poskytne rôzny materiál a pomôcky (slamky, papier, lepidlo, nožnice, špajdle a pod.). Úlohou žiakov bude vytvoriť návrh veternej smerovky, prostredníctvom ktorej by dokázali zistiť smer vetra. Tým, že žiaci svoje návrhy najskôr zakreslia, sú nútení zamýšľať sa nad postupom práce a jednotlivými krokmi ich práce. Tiež sa týmto spôsobom učia vytvárať jednoduché schémy.

Okrem toho, že smerovník bude ukazovať smer vetra, je dôležité, aby žiaci vedeli aj určiť jeho smer, t. j. či ide o severný vietor (ktorý býva chladnejší), južný a pod. Žiaci by si mali uvedomiť, že to, odkiaľ vietor prichádza, ovplyvňuje charakter počasia.

Z toho dôvodu by mali žiaci aj navrhnúť, ako by mohli zistiť smer, odkiaľ vietor prichádza. Najjednoduchším spôsobom na určenie svetových strán je použiť kompas.

Obrázok 66: Smerovník

Jedným z možných návrhov môže byť vytvorenie smerovníka z 2-litrovej PET fľaše, ktorú kvôli stabilite naplnia pieskom. Na vrchnú časť umiestnia ceruzku s gumou (ostrým koncom smerom dolu). Pomocou slamky/špajdle a výkresu vytvoria smerovník (tvar šípky), ktorý pomocou klinčeka alebo špendlíka upevnia na vrchnú časť ceruzky – tam, kde sa nachádza guma. Dôležité je, aby sa smerovník dokázal pohybovať, t. j. nemal by byť pripevnený napevno. Fľašu prilepia na papierový tanier, na ktorý si predtým vyznačia pomocou kompasu svetové strany.

V  prípade, ak by žiaci nevytvorili žiaden návrh na výrobu smerovníka, učiteľ im môže predložiť vlastný náčrt. Týmto spôsobom môže u  žiakov rozvíjať spôsobilosť pracovať podľa jednoduchého náčrtu.