Úloha 3

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

rôzne druhy hornín, lupy, priehľadné vrecká, pohár, voda, ocot

Postup:

Táto úloha sa zameriava na preskúmanie rôznych druhov hornín. Žiaci zistia, že každá hornina je tvorená z iného materiálu (minerálu), čo vplýva na ich vlastnosti. Úlohou žiakov bude preskúmať, čo majú rôzne horniny spoločné a v čom sa odlišujú. Vzorky hornín môžu žiaci pohľadať v okolí školy, prípadne im niektoré poskytne učiteľ. Mali by sa medzi nimi nachádzať vyvreté horniny (napr. žula, čadič), premenené (grafit, magnetit, mramor) a usadené (pieskovec, kremenec). Cieľom aktivity nebude rozdeliť horniny do týchto troch.kategórii. Tým, že učiteľ zámerne zvolí horniny z uvedených kategórií, žiaci zistia, že každá hornina má iné vlastnosti.

Žiaci preskúmajú vzhľad hornín (Sú lesklé? Matné? Akej farby sú? Tvoria ich veľké zrná? Nie je v nich vidieť zrná? atď.), vôňu (Ako voňajú? Cítite niečo? Pripomína vám to niečo?), povrch (Sú drsné či hladké?). Okrem toho budú zisťovať, či sa po páde roztrieštia na menšie kúsky (z toho dôvodu by mali byť všetky horniny približne rovnako veľké). Trieštivosť môžu zistiť tak, že každú horninu vložia samostatne do priehľadného vrecka a  spustia vždy z rovnakej výšky (napr. z lavice). Ďalšou možnosťou je skúmať vlastnosti hornín po ich vložení do vody alebo do octu (napr. na 5 min – Čo sa s nimi stalo? Zmenili svoje vlastnosti?). V závere zhodnotia vlastnosti jednotlivých hornín a na základe nich navrhnú ich využitie v bežnom živote.