Úloha 9

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

2 PET fľaše (odporúčame hrubšie), príp. hliníkové fľaše, farebný papier, nožnice, ceruzky, kvapkadlo, teplá voda (môže byť aj z  rýchlovarnej kanvice – cca 50˚C), studená voda

Postup:

Odporúčame pracovný list rozdeliť na 2 papiere – každú úlohu na zvlášť papier.

Úlohou žiakov bude preskúmať, ako teplota vplýva na rýchlosť vyparovania. Na začiatku aktivity môže učiteľ so žiakmi diskutovať o tom, čo by spravili, ak by si tričko obliali vodou, aby čo najrýchlejšie uschlo. Z  diskusie by mali vyplynúť také návrhy, v  ktorých by žiaci ozrejmili rôzne spôsoby zvyšovania tepla, aby sa voda rýchlejšie odparila a tričko im mohlo rýchlejšie uschnúť. Svoje návrhy zakreslia/zapíšu do pracovného listu (pracovný list s prvou úlohou).

Následne učiteľ prejde na ďalšiu úlohu. Spýta sa žiakov, kde papier uschne skôr – na teplom alebo studenom predmete? Predtým, ako im poskytne pracovný list s ďalšou úlohou, so žiakmi diskutuje na danú tému. Na konci diskusie sa ich spýta, ako by svoje predpoklady overili. V prípade, že žiaci nič nenavrhnú, alebo sú ich návrhy nerealizovateľné, učiteľ predloží svoj návrh, ktorý je uvedený v pracovnom liste.

Predpoklady žiaci zapíšu do pracovného listu a učiteľ ich s nimi prediskutuje. Z farebného papiera si vystrihnú 2 štvorce veľkosti cca 2 × 2  cm (kvôli lepšej viditeľnosti kvapky na papieri by si mali zvoliť farby okrem čierneho a bieleho papiera). Následne naplnia 2 rovnako veľké PET fľaše vodou – jednu studenou vodou a druhú teplou vodou. Ideálnejšie by bolo použiť hliníkové fľaše. Fľaše poľahnú a zabezpečia, aby sa nepohli (napr. ich z oboch strán podložia ceruzkami). Na pripravené štvorce farebného papiera kvapnú kvapkadlom 1 kvapku vody izbovej teploty, ktoré naraz umiestnia na prichystané fľaše.

Obmenou aktivity môže byť použitie vody do fliaš rovnakej teploty, pričom na 1 štvorec kvapnú teplú vodu a na druhý studenú. Vďaka tomu, že žiaci použijú farebný papier, bude ľahko identifikovateľné, ktorý papier (na chladnom/teplom povrchu) uschne skôr.

Ďalším variantom je to, že žiaci môžu preskúmať okrem papiera rôzne iné druhy materiálu (látka, papierová utieka, vatový tampón atď.). Každá skupina môže pripraviť iný druh materiálu. Následne ich naraz umiestnia na fľaše a porovnajú, na ktorej fľaši sa usušil (a či vôbec) skúmaný materiál skôr. Okrem toho môžu porovnávať, ktorý materiál uschol skôr.

Týmto spôsobom žiaci preskúmajú vyparovanie vody. Učiteľ diskusiu smeruje k tomu, či sa s týmto javom stretávame aj v prírode (kaluže po daždi, vodné nádrže atď.).