Úloha 2

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

rôzne vzorky pôdy, plastové poháre (cca 3 dcl), odmerka, voda, stopky, podložka na odkladanie pohárov (napr. podnos)

Postup:

Úlohu začne učiteľ rozhovorom o izbových rastlinách. Pýta sa žiakov, či doma pomáhajú polievať izbové rastliny, prípadne rastliny, ktoré majú v triede. Učiteľ smeruje diskusiu smerom k otvorom na spodnej strane kvetináča a k miskám, ktoré sa nachádzajú pod kvetináčom. Pýta sa žiakov, ako sa podľa nich dostane voda do misky, keď polejeme rastlinu zhora. Z diskusie by mala vyplynúť výskumná otázka: Ktorý materiál (pôda) prepustí najviac vody a ktorá najmenej? Žiaci vytvoria predpoklady do pracovného listu na učiteľom poskytnuté materiály. Následne by mali navrhnúť, ako by mohli svoje predpoklady overiť.

Žiaci môžu napríklad použiť plastové poháre (0,5 l), do dna ktorých spravia dierku (cca 0,5 – 1 cm). Mali by dbať na to, aby boli dierky na každom pohári približne rovnaké. Potom vložia do každého pohára rovnaké množstvo materiálu (napr. plný 3 dcl pohár), na ktorý vlejú rovnaké množstvo vody (napr. 2 dcl). Vodu, ktorá z pohára vytečie, by mali zachytiť a odmerať – tak zistia, koľko vody ostalo v materiáli. Okrem toho môžu zisťovať aj čas, za ktorý začala voda z pohára vytekať. Po overení predpokladov žiaci zapíšu svoje zistenia, ktoré porovnajú s predpokladmi a pokúsia sa vytvoriť záver.