Úloha 6

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

kyvadlo

Postup:

Cieľom úlohy je zistiť, či rýchlosť kmitania kyvadla závisí od toho, z akej výšky kyvadlo spúšťame. Žiaci zvažujú nasledovné predpoklady:

  • Myslím si, že kyvadlo sa bude kývať rýchlejšie, keď ho spustím z menšej výšky.
  • Myslím si, že kyvadlo sa bude kývať rýchlejšie, keď ho spustím z väčšej výšky.
  • Myslím si, že obe kyvadlá sa budú kývať rovnako rýchlo.

Uskutočnia overenie predpokladov, výsledky zaznamenajú do diagramu a vyhodnotia výskumnú otázku na základe odvolávania sa na získané dáta z  meraní. Zistia, že rýchlosť kmitania kyvadla nezávisí od výšky, z ktorej závažie spúšťajú.