Úloha 17

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

papierové škatuľky, špajdle, slamky, kolieska, polystyrénové gule, plastelína, lepiaca páska (najlepšie aj obojstranná), gumičky, balón

Postup:

V predchádzajúcej úlohe žiaci zistili, že predmety sa hýbu napríklad aj prostredníctvom unikajúceho vzduchu. Učiteľ žiakom navrhne, aby sa pokúsili využiť tento pohon na rozhýbanie autíčka. Aby bola úloha zaujímavejšia a aby si prítomnosť trenia žiaci viac uvedomili, ich úlohou bude vytvoriť aj samotné autíčko, a to z dostupných materiálov, ktoré im učiteľ predstaví: papierové škatuľky, špajdle, slamky, kolieska, polystyrénové gule, plastelína, lepiaca páska (najlepšie aj obojstranná) a gumičky. 

Žiaci môžu autíčka vytvárať intuitívne, alebo ich učiteľ najskôr vyzve, aby sa pokúsili v skupine dohodnúť a navrhnúť konštrukciu autíčka. Návrh nakreslia a až potom sa pokúsia ho konštruovať. Keďže ide o  konštrukčnú výzvu účelného výrobku, žiaci zistia, či boli v konštrukcii úspešní tým, že svoje autá na balónový pohon vyskúšajú. Podobne ako v iných konštrukčných výzvach, aj tu si žiaci vzájomne porovnávajú vytvorené autá a skúmajú, čo spôsobilo, že niektoré sa dostali ďalej ako iné. Zvyčajne je to spôsobené tým, že kolesá sú na os upevnené tak, že nespôsobujú veľké trenie (napríklad vložením špajdlí do slamiek, v ktorých sa osi s kolesami pohybujú voľnejšie, bez väčšieho trenia).