Úloha 4:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

v závislosti od prípravy potravín – napr. na výrobu ovsených vločiek a múky – ovos, mažiar (príp. drevená doska a kladivo); džús – pomaranče, ručný odšťavovač, pohár, chlieb – múka, kvasnice, voda, cukor, maslo – smotana, zaváraninový pohár s viečkom, miska, tanier, lyžička, studená voda

Postup

Tretia úloha je zameraná na ozrejmenie technologického postupu výroby niektorých potravín. Učiteľ sa môže zamerať na ľubovoľný výrobok. Napr. v  nadväznosti na predošlú úlohu, v  ktorej sa žiaci venovali úžitku rastlín pre človeka, môže učiteľ predložiť rôzne potravinové výrobky. Úlohou žiakov bude identifikovať pôvodnú, resp. vstupnú surovinu, z ktorej sa daný produkt vyrába. Následne si každá skupina vyberie jeden výrobok a pokúsi sa objasniť postup jeho výroby, tzn., ako by žiaci postupovali, ak by si chceli takýto výrobok vyrobiť v škole alebo doma.

Každá skupina si zaznačí postup práce, pomôcky, materiál, ako aj to, čo očakávajú, že nastane. Učiteľ s nimi ich návrhy prediskutuje, pričom žiada aj ostatné skupiny žiakov na vyjadrenie sa k danému postupu.

Ak je to možné, návrhy žiakov aj zrealizujú. V opačnom prípade si učiteľ môže pripraviť aktivitu, napr. na výrobu múky alebo vločiek z ovsa. Učiteľ každej skupine poskytne misku ovsa a vyzve ich, aby navrhli postup na výrobu ovsených vločiek a múky. Nechá žiakov postup medzi sebou prediskutovať – aj v tomto prípade by mali žiaci uviesť presný postup práce a pomôcky, ktoré by potrebovali. Následne svoje návrhy každá skupina odprezentuje a svoje návrhy zrealizujú.

Výrobu ovsených vločiek môžu realizovať napr. pomocou mažiara, drevenej dosky, ktorá slúži ako podklad a zŕn ovsa. Následne sa žiaci pomocou mažiara (príp. kladiva) pokúsia vyrobiť ovsené vločky zo zŕn. Okrem ovsa im učiteľ môže poskytnúť zrná ďalších obilnín na preskúmanie toho, či je možné vytvárať vločky aj z iných obilnín, ktoré môžu následne porovnávať – ich vzhľad, chuť atď.