Úloha 1:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

semená, pôda, voda, čierna látka, 3 dcl plastové poháre, podnos, plastové lyžice, lepiaci papier na označenie pohárov (príp. čierna nezmývateľná fixka, ktorou označia na pohár skúmanú premennú)

Postup:

Učiteľ môže začať aktivitu tým, že si chcel doma zasadiť na balkón rajčiny, aby si mohol kedykoľvek odtrhnúť čerstvú rajčinu na raňajky. Keď si však v obchode kúpil semená, aby ich doma zasadil, nevedel, čo všetko k tomu bude potrebovať a ako má postupovať. Následne so žiakmi diskutuje o tom, čo by mu poradili – žiaci navrhujú postup, rovnako aj potrebné pomôcky a potrebný materiál, ktorý si aj zapíšu. Učiteľ im popritom kladie otázky: Potrebuje semienko na vyklíčenie pôdu? Môžeme ho dať aj do iného prostredia? Čo napr. do piesku? Alebo do vaty? Myslíte si, že bude potrebovať svetlo? Alebo vyklíči podľa vás aj v tme? Týmto spôsobom sa snaží identifikovať predstavy žiakov o klíčení semena. Predstavy pritom nehodnotí a ani sa k nim nevyjadruje.

Po vytvorení predpokladov učiteľ vyzve žiakov, aby popremýšľali, ako by svoje predpoklady mohli overiť. Ak chcú zisťovať, čo semeno potrebuje na to, aby vyklíčilo, je potrebné, aby manipulovali/menili len jednu premennú (napr. (ne)prítomnosť vody, pričom ostatné podmienky, ako svetlo a teplota sú rovnaké – Úloha 1b). Ak by menili viacero premenných naraz, tak by na záver nedokázali zhodnotiť, čo spôsobilo, že semienko (ne)vyklíčilo.

Z toho dôvodu je potrebné pripraviť viacero nádob na sadenie semien. Tzn., ak žiaci povedia, že semienko potrebuje svetlo, teplo, vodu, pôdu, tak vytvoria jednu priesadu, ktorej zabezpečia všetky podmienky (teplo – izbová teplota, svetlo, voda – pravidelná zálievka, pôda). Potom vytvoria ďalšie – jednu, ktorú prekryjú čiernou látkou (premenná svetlo; ostatné podmienky nemenia), druhú, ktorú nebudú polievať (premenná voda – ostatné podmienky nemenia) atď. Keďže sa žiaci k výsledku nedopracujú hneď na hodine, odporúčame označiť nádoby podľa skúmanej premennej, aby sa po čase vzorky nepomiešali.

Rovnako aj pri overení predpokladov učiteľ dohliada na to, či žiaci menia vždy len jednu premennú, pričom ostatné podmienky nemenia. Odporúčame sadiť vždy viac ako jedno semeno (môže sa stať, že semeno môže byť staré alebo poškodené). Po zrealizovaní overenia žiaci vyhodnotia svoje zistenia a  vytvoria záver. Žiaci tak zistia, že semeno na  to, aby vyklíčilo, potrebuje vodu, teplo a vzduch (svetlo nie je potrebné). Skúmanie premennej vzduch je však komplikované, pretože zabezpečiť podmienky bez vzduchu je priam nemožné (aj keby sme umiestnili priesadu napr. do vrecka alebo uzatvárateľnej nádoby, vzduch sa v nej bude stále nachádzať). Z toho dôvodu môže učiteľ túto informáciu doplniť a so žiakmi prediskutovať.

Učiteľ môže ďalej pokračovať v skúmaní tak, že žiaci budú zisťovať, či je dôležité, akú vodu použijeme – napr. horúcu, izbovej teploty, ľadovú, slanú, sladkú, zmiešanú s octom atď. Rovnako môžu meniť aj substrát, do ktorého semeno zasadia – piesok, štrk, kamene, vata. Samozrejme je potrebné, aby ostatné podmienky zabezpečili také, ktoré sú pre vyklíčenie semena dôležité. Tzn., že ak meníme substrát, tak semeno pravidelne zalievame a udržujeme pri takej teplote, pri ktorej vyklíčilo aj v prvej úlohe.