Úloha 8:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

  • obaly rôznych potravín

Postup:

Aktivita sa zameriava na to, čo všetko možno nájsť na obale potravín. Na začiatku hodiny môže učiteľ so žiakmi diskutovať o tom, či si všimli, že niektorí ľudia v obchodoch „študujú“ etikety na obaloch potravín. Prostredníctvom rozhovoru zisťuje, prečo si myslia, že to ľudia robia, či aj oni (alebo ich rodičia) čítajú obaly potravín a čo je možné podľa nich na obale nájsť. Následne učiteľ rozdá žiakom do skupín rôzne produkty (stačia obaly) a ich úlohou bude preštudovať, čo všetko sa na nich nachádza. Do každej skupiny poskytne 2 – 3 produkty, aby ich žiaci mohli porovnávať. Čo majú obaly spoločné? V čom sa odlišujú? Čo sa nachádza na každom obale? Čo všetko sa dozviete z obalov?

To, čo žiaci odpozorujú, zapíšu do pracovného listu. Učiteľ s nimi ich zistenia prediskutuje. Medzi rovnaké kategórie, ktoré nájdeme na každej potravine patrí jej názov, hmotnosť, zloženie, výživové údaje, informácie o výrobcovi atď. Odlišujú sa v balení – v jeho materiáli a veľkosti. Samozrejme sa odlišujú aj v samotnom zložení, pričom základnými zložkami potravín sú bielkoviny, sacharidy a  tuky, ktoré označujeme ako makroživiny. Veľmi zjednodušene možno povedať, že bielkoviny sú stavebné látky, zabezpečujú „stavbu tela“, sacharidy nám dodávajú energiu dôležitú pre pohyb a myslenie. Úloha tukov je veľmi komplexná – taktiež sú zdrojom energie pre telo (sú energeticky omnoho bohatšie ako sacharidy), ale ich prítomnosť v tele zabezpečuje a podmieňuje rad ďalších procesov v organizme (napr. niektoré vitamíny sa rozpúšťajú v tukoch, ovplyvňujú produkciu hormónov, regeneráciu svalových vlákien atď.)

Po identifikácií informácií na obale si každá skupina ponechá jeden produkt a na obale vyhľadá konkrétne informácie:

  • názov produktu
  • hmotnosť balenia
  • zloženie
  • energetickú hodnota na 100 g
  • koľko obsahuje sacharidov, tukov, bielkovín
  • obsah vitamínov
  • obsah soli

Na konci si jednotlivé položky porovnajú. Učiteľ so žiakmi diskutuje o tom, prečo je dôležité poznať uvedené informácie (napr. kvôli zisteniu dátumu spotreby, energetickej hodnoty potravín, zloženiu potravín atď.). Žiaci sa tiež naučia orientovať v  zložení rôznych výrobkov.