Úloha 10:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

  • kuchynské váhy, podnos, príborový nožík, rôzne druhy potravín (nápojov), kalkulačka

Postup:

Táto aktivita priamo nadväzuje na predošlú. Jej cieľom je, aby si žiaci uvedomili, že každý organizmus nemôže prijať toľko potravy, koľko chce.

Úlohou žiakov bude zistiť, koľko z  uvedených potravín by mohli za deň skonzumovať. Učiteľ im na začiatku ukáže tabuľku, v ktorej je zobrazený denný priemerný energetický príjem ľudí podľa veku. Následne s nimi diskutuje, čo by sa podľa nich stalo, keby človek prijal menej alebo viac energie, ako by jeho telo potrebovalo. Diskusiu smeruje k tomu, že pri menšom príjme by sme nemali energiu a pri vyššom príjme by sme priberali – telo si ukladá energiu do zásoby.

4 – 7 rokov

7 – 10 rokov

10 – 13 rokov

13 – 15 rokov

15 – 19 rokov

Kcal 1400 - 1500 1700 - 1900 2000 - 2300 2200 - 2700 25000 - 3100

Následne im poskytne väčšie množstvo potravín (napr. jablká, ľadový šalát, zemiaky, syry, keksíky atď.), kuchynskú váhu, kalkulačku a  kalorické tabuľky. Energetické hodnoty sú uvedené na obale potravín. V prípade napr. zeleniny a ovocia im hodnoty poskytne učiteľ, prípadne si ich môžu spoločne vyhľadať na internete.

Úlohou žiakov bude vyskladať pomocou potravín denný príjem energie. Tzn., že ak 10 ročné dieťa má prijať za deň cca 1900 kcal, tak žiaci by mali odvážiť toľko potravín, aby pokryli tento príjem na deň. Na porovnanie energetických hodnôt si budú musieť niektoré potraviny navážiť – 100 g. Niektoré produkty pod 100 g zobrazujú energetickú hodnotu okrem 100 g aj hodnotu konkrétnej hmotnosti, napr. 40 g čokoládová tyčinka.

Potom spoločne s učiteľom vypočítajú, koľko potravín by mali zjesť, aby naplnili denný limit príjmu energie. Na konci spočítajú pomocou kalkulačky energetickú hodnotu potravín a  porovnajú s  odporúčaným denným príjmom. Takto žiaci uvidia, aké množstvo potravy (a  aký druh potravy) poskytuje energiu – zistia, že niektoré potraviny nám pri malom množstve dajú veľa energie a naopak.

V ďalšej aktivite im môže učiteľ okrem potravín ponúknuť aj nápoje. Rovnako by žiaci vytvorili skladbu potravín a nápojov, ktoré by pokryli celý energetický nárok ich organizmu na deň.

Učiteľ by mal žiakov upozorniť na to, že čím viac sa cez deň hýbu, tým viac energie aj minú. Tým pádom by mali prijať viac energie ako počas dňa, kedy by celý deň sedeli.