Úloha 7:

Pracovný list

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

  • pracovné listy

Postup:

V tejto úlohe sa žiaci zamerajú na preskúmanie toho, odkiaľ človek berie energiu, resp. či berie energiu zo Slnka, podobne ako rastliny. Kvôli vhodnejším podmienkam na overovanie úlohy odporúčame aktivitu realizovať v jarných/letných mesiacoch. 

Na začiatku učiteľ žiakom rozdá pracovné listy s obrázkom Concept Cartoons © s názvom Opaľovanie.

Obrázok 108: Opaľovanie

Úlohou žiakov bude popremýšľať, s výrokom ktorej osoby súhlasia a prečo. Ak nesúhlasia s  výrokom žiadnej postavy, môžu vytvoriť vlastný. Učiteľ so žiakmi diskutuje o  jednotlivých výrokoch a žiada od nich odôvodnenie, prečo a na základe čoho (ne)súhlasia s tým-ktorým výrokom:

Čo si myslíte o výrokoch postáv zobrazených na obrázku?
Súhlasíte s nimi?
Ak áno/nie, prečo?
Ktorý výrok je podľa vás správny/nesprávny?
Prečo?

Svoje predpoklady môžu zaznačiť tak, že vyznačia tú osobu na obrázku, s ktorou súhlasia.

Po vytvorení predpokladov učiteľ vyzve žiakov, aby popremýšľali, ako by mohli svoje tvrdenia overiť. Učiteľ by mal so žiakmi zrealizovať (pokiaľ je to možné) ich návrhy na overenie.

Keď sa opaľujeme, tak energiu zo Slnka nedokážeme využiť tak, ako rastliny. Slnko zvyšuje teplotu našej pokožky. Naše telo na to reaguje tak, že sa začneme viac potiť, aby sme telo ochladili. Človek potrebuje prijímať energiu z  potravy. Situáciu možno overiť pobytom na priamom Slnku. Zvýšenie teploty pokožky môžu cítiť sami žiaci. Ak by dlhšie ostali na Slnku, tak ďalším efektom je zmena farby pokožky – opálenie sa.