1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 2: Kyslík vo vzduchu

Téma: vzduch
Úroveň: 1. stupeň
Predmet (odbor): prírodoveda
Odporučený vek žiakov: 6 – 11 rokov, príp. starší
Doba trvania: príprava: 5 minút; realizácia: 5 minút
Pracovný list Workshop

Postup:

Učiteľ pripraví žiakom do dvojíc čajovú sviečku, kadičku alebo pohárik, zápalky a hlboký tanier alebo misku. Žiaci naplnia tanier alebo misku so studenou vodou z vodovodu, zapália čajovú sviečku a opatrne ju položia na hladinu vody. Vezmú kadičku alebo pohárik a opatrne ňou priklopia čajovú sviečku. Sledujú priebeh pokusu a výsledky zaznamenajú do tabuľky v pracovnom liste. Je dôležité žiakov upozorniť, aby pozorne sledovali prebiehajúci pokus až do konca – sviečka zhasne a dôjde k vystúpeniu hladiny vody v poháriku nad úroveň voľnej hladiny vody v tanieri.