1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 1: Vyrobte papierové slnečné hodiny

Téma: čas
Náročnosť aktivity: ľahké
Odporučený vek žiakov: od 8 rokov
Doba trvania: 30 min
Pomôcky a použitý materiál: nožnice, lepidlo, príloha s vystrihovačkou slnečných hodín
Cieľ aktivity: Pochopenie princípu fungovania slnečných hodín, uvedomia si nepravidelnosť v pohybe slnka po oblohe.
Pracovný list Workshop

Postup:

Na výrobu slnečných hodín použite šablónu z prílohy. Hodiny starostlivo vystrihnite, zlepte a umiestnite na vodorovnú plochu na slnečnom mieste. Počkajte, až vaše hodinky budú ukazovať celú hodinu. Slnečné hodiny natočte tak, aby po započítaní korekcie na dátum ukazovali rovnaký čas.