1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 2: Magnetické vlastnosti kovov a zliatin

Téma: kovy
Úroveň: 1. stupeň
Predmet (odbor): prírodoveda
Odporučený vek žiakov: 6 – 11 rokov, príp. starší
Doba trvania: príprava: 5 minút; realizácia: 10 minút
Pracovný list Workshop

Postup:

Učiteľ pripraví do každej pracovnej skupiny žiakov predmety z kovov – železo, hliník a meď a zo zliatin kovov – mosadz, bronz a pochrómovanú oceľ. Ďalej do každej pracovnej skupiny pripraví učiteľ pre každého žiaka jeden magnet.

Žiaci si jednotlivé vzorky kovov a zliatin očíslujú a do tabuľky popíšu vzhľad – farbu a lesk. Na základe vlastnej skúsenosti predpovedajú, či dané kovy a zliatiny budú priťahované magnetom alebo nie. Potom žiaci svoje domnienky potvrdia alebo vyvrátia priložením magnetu k jednotlivým predmetom. Svoje závery a pozorovania zapíšu do pripravenej tabuľky. Učiteľ spoločne so žiakmi určí, s akými kovmi a zliatinami žiaci pracovali.