1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 2: Výroba záhradných slnečných hodín

Téma: čas
Náročnosť aktivity: stredne náročné
Odporučený vek žiakov: od 8 rokov
Doba trvania: 12 h
Pomôcky a použitý materiál: drevená alebo kovová tyč, uhlomer, kamene alebo kolíky na označenie číselníka, korekčná tabuľka z vystrihovačky slnečných hodín
Cieľ aktivity: Pochopenie princípu fungovania slnečných hodín, uvedomenie si nepravidelnosť v pohybe slnka po oblohe.
Pracovný list Workshop

Postup:

Táto úloha je časovo veľmi náročná, je potrebné zaznamenávať čas celý deň. Vyberte miesto, ktoré je osvietené slnkom celý deň. Zabodnite do zeme tyč tak, aby smerovala na sever a zvierala so zemou uhol 50°. Každú hodinu zakreslite polohu tieňa ukazovateľa. Nezabudnite však, že slnečné hodiny sa podľa aktuálneho dátumu predbiehajú alebo oneskorujú o niekoľko minút. Každú hodinu preto zaznamenávajte v okamihu, kedy vaše hodinky neukazujú celú hodinu, ale práve o týchto niekoľko minút viacej (prípadne menej).