1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 1: Vytvorte váhu z pravítka

Téma: hmotnosť
Náročnosť aktivity: stredne náročné
Odporučený vek žiakov: od 9 rokov
Doba trvania: 45 min
Pomôcky a použitý materiál: pravítko, svorka, povrázok, kartón, nožnice, papier, ceruzka, súprava závaží, merané telesá, tabuľka 4
Cieľ aktivity: Pochopenie princípu fungovania váhy založenej na deformácii pružného telesa.
Pracovný list Workshop

Postup:

Na koniec pravítka pripevnite povrázok s miskou (misku môžete vyrobiť napríklad z kartóna), za druhý koniec pravítko pripevnite svorkou ku stolu. Vedľa pravítka umiestnite zvislo papier na zaznačenie stupnice (Obrázok 9). Na váhovú misku ukladajte závažia známych hmotností a výchylku pravítka zaznamenávajte spolu s číselným údajom hmotnosti na papier. Na vyrobenej váhe určite hmotnosť rôznych predmetov. Správnosť nameraných hodnôt skontrolujte digitálnou váhou.

Obrázok 9: Váha vyrobená z pravítka

Otázky:

  • Čím je daný rozsah takto vytvorenej váhy? (Maximálna hmotnosť je daná pevnosťou pravítka.)
  • Ako môžeme zvýšiť citlivosť váhy? (Citlivosť môžeme zvýšiť použitím dlhšieho pravítka.)
  • Ako môžeme zvýšiť rozsah váhy? (Rozsah zvýšime skrátením pravítka alebo použitím dvoch či viacerých pravítok na sebe.)