1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 2: Merajte objem pľúc takzvaným spirometrom vyrobeným z PET fľaše.

Téma: objem
Náročnosť aktivity: ľahké
Odporučený vek žiakov: od 9 rokov
Doba trvania: 45 min
Pomôcky a použitý materiál: plastový kanister s objemom 5 l, liehová fixka, odmerný valec, hadička, lavór, tabuľka 3
Cieľ aktivity: Pochopenie princípu merania objemu plynných látok.
Pracovný list Workshop

Postup:

Z kanistra vyrobte odmerný valec s objemom 5 l. Takto vyrobený spirometer naplňte vodou, zaštopľujte a otočený ho vložte do umývadla tak, aby bolo hrdlo pod vodou. Spirometer odštopľujte a do hrdla vložte hadicu (Obrázok 8). Vydychovaním vzduchu do hadičky zistíte objem vašich pľúc.

Obrázok 8: Spirometer vyrobený z plastového kanistra