1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 3: Rýchlosť vyparovania bežne dostupných kvapalín

Téma: vlastnosti látok
Úroveň: 1. stupeň
Predmet (odbor): prírodoveda
Odporučený vek žiakov: 6 – 11 rokov, príp. starší
Doba trvania: príprava: príprava: 5 minút; realizácia: 5 minút
Pracovný list Workshop

Postup:

Učiteľ pripraví žiakom rôzne kvapaliny, s ktorými sa žiaci v bežnom živote stretávajú a k tomu rovnaký počet podložných sklíčok a kvapkadiel. Žiaci potom robia jednotlivé kvapky pomocou kvapkadiel na podložné sklíčka alebo nenasiakavú podložku a sledujú priebeh deja. Žiaci už by mali byť schopní presne odhadnúť, aké bude poradie uvedených roztokov a výsledky zaznamenajú do tabuľky.