1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 3: Povrchové napätie

Téma: voda
Úroveň: 1. stupeň
Predmet (odbor): prírodoveda
Odporučený vek žiakov: 6 – 11 rokov, príp. starší
Doba trvania: príprava: 5 minút; realizácia: 10 minút
Pracovný list Workshop

Postup:

Učiteľ pripraví každému žiakovi kadičku bez hubky alebo pohárik a kvapkadlo. Do každej pracovnej skupiny učiteľ pripraví fľaštičku so saponátom. Žiaci si pripravia aspoň 20 kusov menších mincí alebo kancelárske spinky. Žiaci naplnia kadičku alebo pohárik až po okraj studenou vodou z vodovodu. Aby bola kadička alebo pohárik naozaj plný, doplnia posledné kvapky studenej vody pomocou kvapkadla s nádobou s vodou už nepohybujú. Žiaci začnú opatrne vhadzovať jednotlivé mince alebo kancelárske spinky do nádoby s vodou. Predmety vhadzujú tak dlho, pokiaľ voda z nádoby nezačne pretekať.