Úloha 4: Doplnenie

Pracovný list Workshop

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

ako v pracovnom zadaní Úlohy 3

Postup:

Žiaci dopĺňajú k  svojim tematickým okruhom príklady, ktoré doteraz nespomenuli. „Čo ešte patrí do vašej skupiny? Nájdete ešte ďalšie príklady?“

Keď sme vo fáze usporadúvania znázornili spoločné vlastnosti a s nimi súvisiace koncepty, bolo zvyčajne jednoduchšie priradiť k  daným tematickým okruhom ďalšie príklady. Takéto dopĺňanie už existujúcich konceptov predstavuje kognitívny výkon, ktorý upevňuje ukotvenie daného konceptu.