Úloha 6: Rolovanie jazyka rodinných príslušníkov

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list

Postup:

Kto vo vašej rodine dokáže zrolovať jazyk? Zapíšte si to.

Dokáže zrolovať jazykNedokáže zrolovať jazyk

Toto zadanie možno zadať ako domácu úlohu.

Ak deti poznajú princíp, môžeme im zadať úlohu nakresliť rodokmeň. Môžeme ho však zaviesť aj ako nový koncept, ktorý potom v rámci vyučovania spracujeme.