Úloha 8: „Nepoddajný gén“

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

malé a veľké guľôčky (z každého druhu aspoň 10, podľa počtu detí), dostatok miesta, resp. veľká trieda

Postup:

Túto hru nazývame „nepoddajný gén“. Postavte sa v triede do tvaru rodokmeňa tak, aby vždy dve deti predstavovali rodičov a  jedno dieťa dcérsku generáciu. Každý žiak prvej generácie dostane buď dve malé, alebo veľké guľôčky. V  nasledujúcom kroku odovzdá každý z rodičov jednu z guľôčok ďalšej generácii, takže každé dieťa dostane jednu guľôčku od jedného z rodičov. Takto to pokračuje, pričom každý si musí skôr, ako svoju guľôčku odovzdá, zapamätať veľkosti oboch svojich guľôčok.

Keď všetky generácie svoje guľôčky odovzdajú, posadajú si deti na zem. Teraz smú vstať tí, ktorí majú prinajmenšom jednu veľkú guľôčku – teda „nepoddajný gén“. Čo ste zistili? Postavilo sa niektoré dieťa, ktorého rodičia ostali sedieť?

  • žiaci prvej generácie začínajú s dvoma guľôčkami
  • odovzdanie jednej guľôčky nasledujúcej generácii

Hra sa stáva zvlášť zaujímavou, keď majú deti v prvej generácii v rukách rôzne veľké guľôčky. Teda prinajmenšom jeden pár rodičov má dve veľké guľôčky, minimálne jeden pár rodičov má dve malé guľôčky a prinajmenšom jeden pár rodičov má jednu veľkú a jednu malú guľôčku. To znamená, že minimálne jeden z rodičov sa postaví. Na vysvetlenie dobre poslúži príklad Mendelovské pravidlo. Mendel vzájomne krížil červené a biele kvety (pozri Teóriu). Cieľom úlohy je znázorniť dedičnosť fenotypického znaku u ľudí.

Úlohu je možné meniť, napr. tak, že namiesto veľkých a malých guľôčok môžeme zvoliť aj guľky rôznych farieb či iné podobné predmety. Deti si môžu aj zapisovať, aké guľôčky či iné predmety dostali.

Príklad postupu pri hre „Nepoddajný gén“

Guľôčky sa odovzdávajú z  generácie na generáciu. Okrem toho neexistuje nijaké pevné pravidlo, to znamená, že existuje mnoho kombinácii odovzdávania guľôčok. Tento príklad predstavuje len jednu z mnohých možností.