Úloha 10: Tulipán 2

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

živý tulipán (len ako názorná ukážka)

Postup:

Tulipány môžu vytvárať aj semená. Keď malilinké tmavé semienka dozrejú, dopadajú na zem, kde z nich môžu vyrásť nové rastliny. Na to, aby sa v tulipáne tvorili semená, musí byť vajíčko oplodnené peľom. Vajíčko je dobre chránené v  kvete, v  takzvanom piestiku. Okrem toho sú v kvete tyčinky pokryté peľom. Včely a iný hmyz priletia na kvet, aby sa napili sladkej šťavy, ktorá je na spodnej časti kvetu. Pritom zotrú z tyčiniek peľ, ktorý sa im prichytí na telíčko. Keď potom včela preletí na ďalší kvet, dostane sa peľové zrniečko na piestik inej rastliny a oplodní tam vajíčko. Piestik s vajíčkom predstavujú ženskú časť kvetu, peľnice s peľom mužskú časť kvetu.

Obrázok 112: Kvet tulipánu

a) Zistíte, ktorá časť kvetu na obrázku predstavuje ženskú časť (piestik), a ktorá mužskú časť (tyčinky)?

b) Vo  dvojiciach premýšľajte, či sa semienka vytvoria z  materskej alebo otcovskej rastliny. Svoju odpoveď odôvodnite.

Semená sa môžu vytvárať v každom tulipáne, ktorý hmyz oplodní peľom. Oplodní sa pritom vajíčko, ktoré vzniklo v  rastline. Pre semená, ktoré takto vzniknú, predstavuje táto rastlina materskú rastlinu. Keďže tá istá rastlina má aj peľ, môže byť zároveň otcovskou rastlinou iných semien, ktoré vznikajú na inej rastline v inom kvete. Táto otázka má žiakov povzbudiť k diskusii a kladeniu ďalších otázok. O týchto nových otázkach možno potom hovoriť v rámci triedy.

Poznámka: Niektoré rastliny sa môžu opeliť samé. Pre semená potom takpovediac predstavujú matku aj otca. (Prostredníctvom crossoveru, ako sme ho opísali v  predchádzajúcej časti, však aj tu vznikajú nové kombinácie génov. Tento komplex je však pre žiakov základných škôl príliš komplikovaný.) K samoopeleniu dôjde vtedy, ak nie je k dispozícii nijaká iná rastlina. Rastliny, ktoré majú schopnosť samoopelenia, zvlášť často rastú na ostrovoch, kam vietor doveje jednotlivé semienka z pevniny.

Cieľom úlohy je zaoberať sa bezpohlavným a pohlavným rozmnožovaním.

Úlohu možno meniť dĺžkou diskusie, veľkosťou skupiniek. Deti môžu diskutovať buď vo dvojiciach, alebo vo väčších, troj až päťčlenných skupinkách. Časť zadania možno doplniť vymaľúvaním.