Úloha 2: Vlastné ušné lalôčiky

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • eventuálne zrkadlo, pracovný list

Postup:

Koľkí z  vašich spolužiakov majú voľné a  koľkí prirastené ušné lalôčiky? Aké ušné lalôčiky máš ty? Zapíšte výsledok do tabuľky.


Nie je vylúčené, že pri tejto úlohe budeme musieť žiakom trochu pomôcť pri rozdeľovaní sa do skupín. Nie každé ucho sa dá jednoznačne priradiť. Niektorým bábätkám sa tenká kožtička medzi ušným lalôčikom a hlavou natrhne a zrastie tak, že o niekoľko rokov neskôr pôsobí ako voľný ušný lalôčik. Zrkadlo tu deťom pomôže priradiť vlastné ušné lalôčiky k jednotlivým kategóriám. Deti však môžu aj pracovať vo dvojiciach.

Cieľom úlohy je systematické pozorovanie vlastností.