Úloha 8: Bunka cibule a slaná voda

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • mikroskop s príslušenstvom, červená cibuľa, roztok kuchynskej soli

Postup:

Preparácia a pozorovanie opísané v pracovnom liste 8. Opíšte/namaľujte. Cieľom úlohy je pozorovať zloženie živých organizmov z buniek, porozumieť pôsobeniu slanej vody.

Základné informácie:Plazmolýza, zloženie bunky, vedomosti o mikroskope. Mladší žiaci budú potrebovať pomoc pri príprave preparátu.

Mikroskop:Pozri pracovné zadanie 7

Pozorovanie 1:Pokožka cibule pozostáva z buniek. V každej bunke sa nachádza červená plôška.

Riešenie:Červený fľak, ktorý niekedy akoby vypĺňal celú bunku, je akási „špajza“, v ktorej je uskladnená bunková šťava plná živín. Tá tvorí takpovediac zásoby bunky.

Obrázok 91: Bunka cibule 2

Pozorovanie 2:Červená štruktúra buniek cibule sa v roztoku soli začne zmršťovať. Z časti vidíme, ako sa z bunkovej steny uvoľňuje tenučká membrána.

Vysvetlenie: Vyššia koncentrácia soli okolo bunky odoberá z bunky tekutiny.

Strata tekutín vedie k tomu, že sa vakuola vnútri bunky čoraz viac zmršťuje. Tento proces nazývame plazmolýza. Keďže v bunke nie je dostatok tekutín, nemôžu v nej prebiehať metabolické procesy. Preto slaná voda nie je pre väčšinu rastlín vhodná.