Úloha 7: Organizmy sú tvorené bunkami

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list 7, mikroskopy a príslušenstvo, epidermis cibule (pinzetou ju stiahneme zo šupky cibule a položíme na podložné sklíčko)

Postup:

Úlohou žiakov je preparovať šupku cibule a pozorovanie podľa pracovného listu 7. Zvlášť pre mladších žiakov to nemusí byť jednoduché. Odporúčame im pracovné kroky ukázať jeden za druhým, prípadne pripraviť preparáty dopredu.

Základné informácie: Súčasti mikroskopu a jeho používanie podľa návodu na použitie daného zariadenia. Mladší žiaci potrebujú pomoc pri príprave preparátu. Ak žiaci pracujú na zadaní v skupinách alebo ak celá trieda pracuje spoločne, potrebujú intenzívnejšiu pomoc vyučujúceho. Aj mladší a slabší žiaci budú potrebovať väčšiu pomoc.

Obrázok 89: Mikroskop

Mikroskop – popis:

Podložné sklíčko: Sklenená tabuľka, na ktorú položíme to, čo chceme pozorovať. Kvapneme naň kvapku vody a prikryjeme ho krycím sklíčkom tak, aby sa preparát neposunul.

Makro a mikro zaostrovanie: Zaostrovanie, posúvanie držiaka nahor a nadol, najprv makrozaostrovanie a potom mikrozaostrovanie, až kým dosiahneme optimálnu ostrosť.

Držiak preparátu, tubus a okulár, objektívy, osvetlenie.

Riešenie: Šupka pozostáva z  jednotlivých buniek, ktoré môžu žiakom pripomínať (pretiahnuté) „plásty“, „časti skladačky“, „domčeky“ a tak ďalej. Bunky sú vzájomne oddelené viditeľnými bunkovými stenami. Nie je vylúčené, že je vidno bunkové jadro, ktoré tvorí tmavú okrúhlu štruktúru/bodku v strede bunky.

Obrázok 90: Bunka cibule 1

Vysvetlenie: Vrstva cibule v skutočnosti pozostáva z mnohých malých čiastočiek. Tie nazývame bunky. Okrem toho v každej bunke vidíme malú tmavú bodku – to je bunkové jadro. V  bunkovom jadre je uložená celá genetická informácia a  okrem toho bunkové jadro riadi jednotlivé procesy v bunke.