Úloha 2: Vytvorte model slnečnej sústavy z potravín guľatého tvaru

Pracovný list

Pomôcky:

Najrýchlejším variantom výroby modelu slnečnej sústavy je jeho vytvorenie z  guľôčok rôznych veľkostí, najlepšie s použitím guľatých potravín (ovocia, zeleniny, orieškov, korenia…). Na konci tak deti získajú aj sladkú odmenu.

Postup:

Základným cieľom tejto úlohy je oboznámiť žiakov so skutočnými vzdialenosťami medzi telesami slnečnej sústavy vzhľadom na ich rozmery. Pokiaľ zvolíme priemer Zeme 1 cm, potrebovali by sme na rozmiestnenie všetkých planét kruh s polomerom 3,5 km. Takáto slnečná sústava by zabrala napríklad územie mesta Pardubice. Na tejto ploche by sa vyskytovalo len Slnko s priemerom 1 m, štyri planéty veľkosti citrusov, štyri planéty veľkosti orieškov a hráškov, ďalej potom veľké množstvo malých telies s veľkosťou smietky prachu. Predstava tak veľkých rozmerov môže byť pre žiakov ťažká. Môžeme preto vyskúšať iné mierky.

Aby sa slnečná sústava vošla do učebne, bolo by nutné všetky rozmery zhruba tisíckrát zmenšiť. Tento model by potom zabral kruh s polomerom 3,5 m. V tejto vzdialenosti by okolo 1 mm veľkého Slnka obiehal Neptún veľký štyri stotiny milimetra. Priemer Zeme by bol stotina milimetra, priemer najväčšej planéty Jupiter potom desatina milimetra. Tento model ťažko viditeľných vesmírnych telies ale nie je príliš názorný.

Môžeme vyskúšať kompromis, ktorý je možno najpredstaviteľnejší, zvlášť pokiaľ môžeme vybehnúť na ihrisko: slnečnú sústavu s veľkosťou štyroch futbalových ihrísk, v ktorej strede sa nachádza Slnko s priemerom 3 cm. Zem s priemerom tretiny milimetra by obiehala vo vzdialenosti zhruba 3 m, najväčšia planéta Jupiter s priemerom 3 mm by obiehala vo vzdialenosti 17  m. Najvzdialenejšia planéta Neptún s  priemerom 1  mm potom obieha okolo Slnka vo vzdialenosti 100 m (Obrázok 82).

Obrázok 83: Slnečná sústava so Slnkom s priemerom 3 cm zaberá plochu štyroch futbalových ihrísk